TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 01/2020

TUYÊN TRUYỀN

NGÀY PHÁP LUẬT  THÁNG 01/2020

1

         Thực hiện kế hoạch số 666/KH- PGDĐT ngày 08/10/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên về tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2019” trong toàn Ngành,

        Chiều 14 giờ 40 phút, ngày 26/12/2019 theo định kì hàng tháng trường THCS Tân Mỹ tổ chức tuyên tuyền ngày pháp luật tháng 01/2020 trong CBGVNV được lồng ghép trong cuộc họp Hội đồng với nội dung như sau:

2

                                                 Ảnh Thầy Nguyễn Ngọc Sơn ( HT) phổ biến những điểm mới của CT GDPT 2018

 

Thầy Nguyễn Ngọc Sơn Hiệu trưởng nhấn mạnh các điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới ở các điểm sau:

1.1/ Mục tiêu nhấn mạnh về phát triển phẩm chất và năng lực.

1.2/  Mô tả rõ 5 phẩm chất, 10 năng lực. Bảng mô tả biểu hiện phát triển phẩm chất và năng lực.

1.3/ Hệ thống các môn học thay đổi so với hiện hành. (Tiểu học: Ngoại ngữ, Tin học và Công nghệ; THCS: Khoa học tự nhiên, hoạt động trải nghiệm….; THPT: môn bắt buộc, môn tự chọn, HS chọn 5 môn trong các môn tự chọn), thay đổi về thời lượng môn học.

1.4/ Kế hoạch giáo dục, TKB hiện tại sắp xếp theo chu kỳ tuần (môn học tách biệt, không xếp liền 2 tiết), chương trình GDPT 2018: số tiết môn học theo năm (cần linh hoạt trong việc thực hiện các tiết, TKB).

1.5/ Phương pháp dạy học, đổi mới PPDH đã được thực hiện 10 năm nay, trước đây có phát triển tư duy nội tại (hàn lâm), hiện tại yêu cầu HS thực hiện ở thực tế với kiến thức học được, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. Tư duy trước đây là logic kiến thức, hiện tại (CV 4612) tiếp nhận kiến thức để vận dụng vào thực tế cuộc sống.

1.6/ Kiểm tra đánh giá (TT 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011).

1.7/ Sử dụng thiết bị dạy học, thiết bị hiện đại theo PPDH mới

1.8/ Tính mở của chương trình, mở mang tính vĩ mô chương trình có thể cập nhật (môn mới), nhà trường có thể cập nhật những thông tin hiện tại thay thế những thông tin đã lỗi thời.

Thầy Sơn nhấn mạnh GV cần phải nghiên cứu về chương trình GDPT mới, để chuẩn bị tư thế đón nhận phương pháp giảng day mới theo phương trình để không khỏi bỡ ngỡ.

Cô Cao Thị Dung (CTCĐ) phổ biến tuyên truyền Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, “ Nhà giáo nhân dân” và thông qua Hội đồng tiêu chuẩn điều kiện  Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

3

Ảnh Cô Cao Thị Dung (CTCĐ) thông qua tiêu chuẩn xét danh hiệu NGND, NGUT

Kết luận đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Mọi GV cần phải tự học hỏi, nghiên cứu để đáp ứng chương trình giảng dạy mới sắp tới. Đồng thời, những GV còn thiếu những tiêu chuẩn để đạt Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cần phải cố gắng để đạt đủ 4 tiêu chuẩn để trở thành một giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực góp phần xây dựng trường THCS đã hoàn thành theo kế hoạch và đạt kết quả tốt./.