Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 753/PGDĐT ngày 10/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 9/11/2018″ trên địa bàn huyện.

Trường THCS Tân Mỹ Tổ chức tuyên truyền  “Ngày Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 cho CBGV-NV và tất cả Học sinh.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện trong Hội đồng sư phạm nhà trường và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền :

 

“TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG, THI HÀNH VÀ BẢO VỆ PHÁP LUẬT”

1

 

Ảnh Thầy Nguyễn Ngọc Sơn  – Hiệu trưởng – Tuyên truyền luật giao thông trong tiết chào cờ

Hàng tuần vào ngày thứ 2 từ ngày 10/10/2018 đến ngày 30/11/2018 sinh hoạt dưới cờ nhà trường tổ chức “tiết học pháp luật” lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ mỗi buổi khoảng 15 phút để tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể  học sinh trong toàn trường hưởng ứng tuần lễ hành động “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế trong nhà trường, Luật giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng … với tổng số học sinh tham gia đạt 100%.

3

Ảnh Giáo viên và Học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng anh và

tuyên truyền pháp luật trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

 

Trong đợt cao điểm họp Hội đồng tháng 11 vào ngày 01 tháng 11 năm 2018 Hiệu trưởng nhà trường phối hợp cùng Công đoàn đã tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật.

Với Chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

54

Ảnh Hiệu trưởng và Chủ tịch Công Đoàn tuyên truyền ngày pháp luật trong Hội đồng