HÌNH ẢNH TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 9/2019

HÌNH ẢNH TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 9/2019

 P_20190906_130341_p

P_20190906_134158_p

P_20190906_134232_p

P_20190906_130435_p

P_20190906_130327_p

P_20190906_130353_p