TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2021

6:28:38 PM 15/14/2021

Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2020, trường THCS Tân Mỹ tổ chức họp hội đồng sư phạm tháng 4 kết hợp tuyên truyền ngày pháp luật tháng 04 về NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP – ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ngày 13 tháng 08 năm 2020.

z2435896711426_9c38679359367776108b73c1dff2cd12

Thầy Nguyễn Ngọc Sơn – hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung chính trong NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP – VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

z2435896696259_e151f85992b9914fb22c61a0c9499e62

 

Một số tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Chính trị tư tưởng, Đạo đức, lối sống, Tác phong, lề lối làm việc, Ý thức tổ chức kỷ luật, Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…….  

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC:

Điều 12. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.
  2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chi tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 13. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

z2435896710632_f845576eebc4f2d3d263dce1bfed2f0f

Cán bộ, giáo viên nhân viên trong tập thể nhà trường trong buổi tuyên truyền.

Qua buổi tuyên truyền, cán bộ giáo viên nhân viên trong trường hiểu rõ về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và thực hiện đánh giá thông qua các bảng biểu, biểu mẫu nhà trường đã gửi trên mail thư điện tử./ 

(Theo tin THCSTM)