TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 11/2020

18:26:35 PM 30/10/2020

      Chiều ngày 30/10/2020, trường THCS Tân Mỹ tổ chức tuyên tuyền ngày ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2020 được lồng ghép trong cuộc họp HĐSP tháng 11.

     Thầy Nguyễn Ngọc Sơn – Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu  một số văn bản quy phạm pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo năm 2020:

z2150922162255_a17bdf49689378edd31d8e6df8b1cc04

 Một số văn bản quy phạm pháp luật của ngành giáo dục và đào tạo năm 2020. 

– Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 30-6-2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

– Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17-7-2020 quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục

– Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15-9-2020 quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

– Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22-5-2020 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GDĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

– Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31-7-2020 hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

– Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06-8-2020 sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT

– Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26-8-2020 về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT……

 

      Cô Cao Thị Dung – Chủ tịch công đoàn nhà trường tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng. 

z2150931219717_d6a09c84728ec5a8bb5d0b98eab114aeCô Cao Thị Dung – Chủ tịch công đoàn nhà trường tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng.

z2150931221314_85d145bc60cdbd3a45bce2492407351aCán bộ GVNV lắng nghe phần tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng.

       CBGVNV trường THCS Tân Mỹ tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2020 – “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”./

(Theo tin THCSTM)