TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 01 NĂM 2021

13:26:35 PM 02/1/2021

      Sáng ngày 02/01/2021, trường THCS Tân Mỹ tổ chức tuyên tuyền ngày ngày Pháp luật tháng 01 năm 2021 với nội dung chính: “Giới thiệu một số văn bản Luật về Quốc Phòng – An Ninh” được lồng ghép trong cuộc họp HĐSP tháng 1.

Cô Cao Thị Dung – chủ tịch Công Đoàn tuyên truyền, triển khai một số văn bản Luật về Quốc Phòng – An Ninh với các nội dung chính sau:

1/ Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013;

2/ Luật Quốc phòng năm 2018 ;

3/ Luật Công an nhân dân năm 2018;

4/ Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khoá phù hợp với lứa tuổi. Bảo đảm cho học sinh hình thành những cơ sở hiểu biết ban đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân; ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.Được hướng dẫn bởi Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13-01-2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tuyên truyền pháp luật tháng 1 năm 2021:

 

z2258545293983_ddef246486f582e384204879e3310ff0

Thầy Nguyễn Ngọc Sơn – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi tuyên truyên pháp luật tháng 01.

z2258545281009_6c73d7c2a48a18166ca45fb22ac0d319

Cô Cao Thị Dung – chủ tịch Công Đoàn tuyên truyền, triển khai một số văn bản Luật về Quốc Phòng – An Ninh

Buổi tuyên truyền pháp luật tháng 1/2021 đã nêu cao được nhận thức của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường về mục đích, ý nghĩa của mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh từ đó nâng cao ý thức, lồng ghép giáo dục cho học sinh trong các tiết học về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./

                                                                                                                                                                                 (Theo tin THCSTM)