TRƯỜNG THCS TÂN MỸ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN “NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 10″

17:45 PM 01/10/2020
     Chiều ngày 01/10/2010, hội đồng sư phạm trường THCS Tân Mỹ đã kết hợp phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Tham dự buổi tuyên truyền có bà Lâm Yến Nhi cán bộ phòng thương binh xã hội xã Tân Mỹ triển khai chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền lợi khi tham gia BHXH..
z2104209497260_2127719cbcedcdbac8933a913170a810
       Bên cạnh đó, cô Cao Thị Dung – chủ tịch công đoàn trường tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và Luật chống các tệ nạn xã hội, nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên; lồng ghép việc tuyên truyền giáo dục học sinh thông qua các buổi ngoại khóa, tiết học.
z2104209496810_d3e14a006258d440d6bc58dee16d8917
Cô Cao Thị Dung – Chủ tịch Công Đoàn tuyên truyền Luật phòng chống tệ nạn xã hội 
z2104209491929_25f29f3116d534e00319b5914f540092
Cô Cao Thị Dung – Chủ tịch Công Đoàn tuyên truyền Luật phòng chống ma túy, HIV/AIDS.
z2104209494913_22fcd78c91a791f18b523e0ca981e986
Thầy Nguyễn Ngọc Sơn (Hiệu trưởng) triển khai Nghị định số 71/2020/NĐ-CP
     Trong buổi tuyên truyền, thầy Nguyễn Ngọc Sơn hiệu trưởng nhà trường triển khai Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 và đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo, bao gồm: Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định./
 (Tinngan-THCSTanMy)