Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020

Sáng 05/12/2020, Chi bộ trường THCS Tân Mỹ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.

2

                            Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ và đồng chí Bùi Thị Yến Oanh Phó bí thư chi bộ chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Cao Thị Dung – Chi ủy và 10 đồng chí là đảng viên của chi bộ  (vắng 2 đồng chí do nghỉ hậu sản và bệnh).

Trước khi tiến hành Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: Hội nghị cần khẩn trương, tập trung và nghiêm túc đánh giá từng cá nhân, tập thể để biết mình đang ở vị trí nào để phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đảng viên.

1

                          Nguyễn Ngọc Sơn – Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp theo là thông qua dự thảo “Báo cáo kiểm điểm của tập thể  Chi ủy chi bộ do đ/c Bùi Thị Yến Oanh – Phó Bí thư Chi bộ trình bày tại Hội nghị. Trong nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể  đã nêu những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ trên các lĩnh vực: quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục, thi đua khen thưởng,…. Tuy gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng Chi bộ trường THCS đã nỗ lực hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu, một số chỉ tiêu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tiến độ từ nay đến hết năm. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc được đạt kết quả tốt. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục, trong đó chú trọng quan tâm chất lượng giáo dục với phương châm “Dạy thật, học thật và chất lượng thật” phấn đấu xây dựng chi bộ phát triển vững mạnh toàn diện.

Phần ý kiến thảo luận về báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, toàn bộ đảng viên đã nhất trí cao về kết quả nổi bật về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong toàn chi bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, góp phần vào thực hiện công tác giáo dục ngày càng hiệu quả.

3

                                                             Toàn thể Chi bộ biểu quyết ý kiến

    Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể, ý kiến đánh giá, xếp loại Công đoàn với tập thể Chi Ủy, Chi bộ đều đánh giá ở mức xuất sắc, các đồng chí trong Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại tập thể  Chi bộ là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên công nhận.

     Việc Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí trong Chi Ủy đã được hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá và tiến hành xếp loại đối với từng đồng chí trong Chi ủy theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.
      Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại 13/14 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, và 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó là bỏ phiếu chọn được 3/13 đồng chí được bầu chọn hoàn thành xuất sắc nhiệm đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng gồm ( Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, đồng chí Cao Thị Dung và đồng chí Đinh Văn Phú).

4

   Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ -HT nhà trường phát biểu kết luận hội nghị

      Kết luận tại Hội nghị đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ -HT nhà trường nhấn mạnh: Công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020 thời gian triển khai đến khi kết thúc để có kết quả đánh giá, xếp loại tại Hội nghị chi bộ lần này diễn ra ngắn. Vì hàng tháng chi bộ sâu sát kiểm tra giám sát đảng viên kịp thời. Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Đảng ủy và Phòng Giáo dục Đào tạo, cùng với dự đoán những khó khăn và có phương thức chỉ đạo kịp thời; sự quyết liệt, tập trung của cán bộ, giáo viên, nhân viên nên công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020 của Chi bộ trường THCS đã hoàn thành theo kế hoạch và đạt kết quả cao./. 

Theo tin THCSTM