CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM,ĐÁNH GIÁ,XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2022

Chiều ngày 8 tháng 12 năm 2022, chi bộ trường THCS Tân Mỹ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ quản lý năm 2022.

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể, ý kiến đánh giá, xếp loại tập thể  Chi bộ đều đánh giá ở mức xuất sắc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên công nhận.

Việc Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí trong Chi Ủy đã được hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá và tiến hành xếp loại đối với từng đồng chí trong Chi ủy theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại 11/11 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ (01 đồng chí dự bị không xếp loại). Sau đó là 2/11 đồng chí được bầu chọn hoàn thành xuất sắc nhiệm đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong Hội nghị:

de

Hội nghị Kiểm điểm Đảng viên 2022

Đ/c

Đ/c Bí thư Nguyễn Hữu Điểm thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2022.

T

Các đồng chí đảng viên tự thông qua bản kiểm điểm cá nhân năm 2022.

(Theo tin THCSTM)