BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022,TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

233145-04.10.22 BC KQ 3 cong khai