KẾ HOẠCH V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai phương án đáp ứng cấp độ khẩn cấp của dịch, bệnh

* Nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

 • Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.
 • Tiếp tục tuyên truyền, thông tin kịp thời cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cá nhân (thực hiện nghiêm 5K).
 • Thống kê dịch tễ, theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, kịp thời thông tin các trường hợp nghi mắc bệnh cho đơn vị y tế trên địa bàn để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.
 • Trường tạm dừng việc tiếp phụ huynh từ ngày 12/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.
 • Trường học sẵn sàng tham gia, thực hiện các yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; tạo điều kiện để đoàn cán bộ của Ban CHQS huyện hoàn thành nhiệm vụ khi đến khảo sát cơ sở vật chất để trưng dụng làm điểm cách ly y tế.
 • Tổ văn phòng, giáo viên đến trường trực trường bảo quản tốt cơ sở vật chất, thiết bị dạy học .         

     * Đối với Cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và học sinh:

 • Cán bộ quản lý , giáo viên, nhân viên của trường thực hiện nghiêm 5K, cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử; hạn chế đi lại, tiếp xúc không cần thiết.
 • Các ca trực làm vệ sinh trường xung quanh trường sạch sẽ. Tổ trưởng thường xuyên rà soát, theo dõi thông tin về dịch tễ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ để nắm tình hình và báo cáo về trường các trường hợp liên quan yếu tố dịch tễ (cách ly tập trung, cách ly tại nhà, thuộc diện phong tỏa…

        * Các phương án xử lý:

 • Trường hợp cá nhân (cán bộ, chuyên viên, nhân viên) là F0, F1, F2 phát hiện ngoài cơ quan: Thực hiện chữa trị, cách ly theo quy định.
 • Trường hợp cá nhân (cán bộ, chuyên viên, nhân viên) là F0, F1, F2 phát hiện trong cơ quan khi đang làm việc:
 • Kịp thời thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương, Cơ sở y tế ; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện để kịp thời xử lý.
 • Xử lý tại chỗ tình huống F0, F1, F2 thực hiện theo hướng dẫn tại (Công văn số 306/ SYT-NVY ngày 04/02/2021 của Sở Y tế về hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan đến ổ dịch Covid-19; Công văn số 410/SGDĐT-CTTTPC ngày 16/3/2020 của Sở GDĐT về xử lý các trường hợp sốt, ho, khó thở tại cơ sở giáo dục).Tổ chức vệ sinh, phun khử khuẩn cơ quan.
 • Ổn định tổ chức, chuyển địa điểm hoạt động của cơ quan Ngay sau khi có kết quả rà soát liên quan F0, phân loại F1, F2, F3.
 • Các trường hợp khẩn cấp về dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại nơi làm việc, trường học, nhóm trẻ ; Cần thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện và của địa phương.
 • Nhân viên phụ trách: Bà Huỳnh Thị Hải Âu, nhân viên y tế; Điện thoại: 0986258155; BGH nhà trường – sđt 0397.185.038                                                                                                                                           Trường THCS Tân Mỹ yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện đúng nội dung nêu trên./.

(THCSTM)