LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

         Mùa khai trường năm nay thật đặc biệt, không cờ hoa, không rộn ràng tiếng kèn trống mà thay vào đó sự chung sức đồng lòng của cả…