ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018 -2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018 -2019

THCS TÂN MỸ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018 -2019            Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2018 Liên Đội THCS Tân Mỹ long trọng tổ chức Đại Hội Liên đội…